Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej drogiej koleżanki

dr Teresy Węgleńskiej

która zmarła 8.11.2020 roku po długiej chorobie.


Dr Teresa Węgleńska, Tereska, jak na nią z czułością mówiliśmy,

należała do członków założycieli Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Była wybitnym znawcą zooplanktonu. Uczestniczyła w wielu zjazdach i konferencjach, w czasie których Jej drobna postać i życzliwe uwagi i komentarze oraz ogromna kultura osobista były przyjmowane przez wszystkich z radością.

Będzie nam Jej bardzo brakowało.

 

Msza żałobna odbędzie się 13 listopada 2020 roku, o godz. 11.00 w kościele Św. Jakuba na Pl. Narutowicza, w Warszawie. Po mszy pogrzeb w gronie rodzinnym.