16 lipca 2020 roku zmarła
 
Pani mgr Anna Hankiewicz
 
nasza Przyjaciółka Anula  
 
Była członkiem PTH od jego założenia, zawsze aktywnie uczestnicząca w życiu Towarzystwa.
Przez ostatnich 15 lat pełniła funkcję skarbnika w zarządzie Oddziału PTH w Warszawie, wspierając Towarzystwo swoją wiedzą i zaangażowaniem. 
 
Pani Anna Hankiewicz była ciepłą, miłą i chętną do pomocy osobą, na której zawsze można było polegać. Wszyscy Ją bardzo lubiliśmy. Będzie nam Jej bardzo brakowało. 
 
Członkowie PTH
 
Panią Anulkę pożegnamy 29 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00
w Kościele Bogurodzicy Maryi
przy ul. Powstańców Śląskich 67D w Warszawie.