Aplikacja jest dostępna po skopiowaniu linku: https://arcg.is/0jqvCn lub zeskanowaniu kodu QR.

Jest ona przeznaczona do oznaczania zbiorników wodnych, w których stwierdzono zakwit. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analizy zebranych danych, częstotliwości „kwitnienia” zbiorników wodnych i rozmieszczenia tych zbiorników na terytorium Polski i Litwy.

Serdecznie zachęcamy do pobrania aplikacji i zaznaczania zakwitów wody!

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, The Natural Research Centre na Litwie oraz innymi partnerami litewskimi wdraża program Unii Europejskiej dotyczący polityki ochrony środowiska i klimatu (LIFE) „GLONY - usługi ekologiczne ekosystemu wodnego oparte na gospodarce” (akronim AlgaeService for LIFE, nr LIFE17 ENV / LT / 000407). Działania w ramach projektu mają na celu zapewnienie dobrego stanu ekologicznego części wód powierzchniowych, ograniczenie dopływu związków azotu i fosforu do zbiorników wodnych, eliminację substancji toksycznych produkowanych przez glony oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ludzi. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach www.algaeservice.gamtostyrimai.lt , https://algaeservice.gamtostyrimai.lt/pl/