W Wigilię odszedł od nas

Prof. dr hab. Tadeusz Penczak

twórca łódzkiej szkoły ekologii ryb rzecznych, dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1975-78, wieloletni Kierownik Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców UŁ, wspaniały badacz, nauczyciel akademicki, nasz Mentor i Przyjaciel.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 4 stycznia 2023 roku, o godz.14.00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Smutnej 6 w Łodzi.

Z wyrazami szacunku,
Dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ
Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTH