Komisja Nagród PTH pod przewodnictwem prof. dr hab. Jacka Wolnickiego po rozpatrzeniu prac magisterskich nadesłanych na konkurs im. prof. M. Gieysztora (edycja 2021/2022), na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2023 r. przyznała nagrody