Zmarł dr hab. Eligiusz Pieczyński Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
31.08.2017.

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 28 sierpnia 2017 zmarł

 doktor habilitowany Eligiusz Pieczyński


hydrobiolog, ekolog specjalizujący sie  w badaniach wodopójek,
pracownik naukowy Instytutu Ekologii PAN, długoletni członek Polskiego
Towarzystwa Hydrobiologicznego, laureat Medalu im. Lityńskiego oraz
wieloletni redaktor Wiadomości Ekologicznych (lata 1970-2012).

Meloman, poeta, autor dziesięciu zbiorków wierszy i prozy.

Pogrzeb odbędzie się 4 września 2017 roku o godzinie 13.30 w
domu pogrzebowym „Styks“ na Cmentarzu Bródzieńskim, przy ulicy Św.
Wincentego 79 w Warszawie.

W imieniu Zarządu Głównego PTH
dr hab. Iwona Jasser

 
Źródła Polski Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
23.07.2017.
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, Zakład Ochrony Środowiska
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

zapraszają na
 

„Źródła Polski. Ostoja geo- i bioróżnorodności”

Białystok - Supraśl, 18-20 września 2017 roku
 
PotamON 2017 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
27.01.2017.

Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, PotamON 2017

27-29 września 2017, Wałcz


Obecnie realizowana światowa polityka ochrony środowiska jest związana w dużym stopniu z pogłębiającymi się zmianami klimatu. Zmiany te mają szczególny wpływ na środowiska wodne, co objawia się zmniejszeniem zasobów wód śródlądowych, nagłymi, trudno przewidywalnymi anomaliami hydrologicznymi oraz pogorszeniem jakości wód. Z tego powodu ogromne straty ponosi sama przyroda, ale i skutki tego oddziaływania ponosi również bezpośrednie środowisko życia człowieka. Dotyczy to głównie wód płynących, których warunki przyrodnicze stosunkowo szybko ulegają zmianom pod wpływem czynników zewnętrznych, zagrażając przy tym, często mieniu, zdrowiu i życiu człowieka. Problem ten implikuje potrzebę wypracowania takich sposobów i metod gospodarowania wodami płynącymi, które umożliwią wysoki potencjał ekologiczny wód płynących, zachowanie ich różnorodności biologicznej przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb człowieka. Dlatego powstał pomysł zorganizowania konferencji pt. „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” integrującej zdecydowaną większość środowisk naukowych, administracyjnych i społecznych oraz przedsiębiorców, których działalność realizowana jest w szeroko pojętej tematyce gospodarowania wodami płynącymi. Stąd, na konferencję, która odbędzie się w dniach 27-29 września w Wałczu, zapraszamy osoby, którym bliskie są problemy wód płynących, i te odnoszące się do ochrony przyrody, i te odnoszące się do potrzeb człowieka. Liczymy, że wymiana doświadczeń skłoni wszystkich do owocnej dyskusji i w konsekwencji do ustalenia wspólnych postulatów dla zrównoważonego korzystania z wód płynących. W ramach konferencji planowane jest wydanie recenzowanej monografii pt. „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” opartej o wygłoszone referaty i o inne zgłoszone teksty.

Więcej informacji na temat konferencji. https://pthszczecin.jimdo.com/aktualno%C5%9Bci/funkcjonowanie-i-ochrona-w%C3%B3d-p%C5%82yn%C4%85cych-potamon-2017/