Webstyle produced NavBar


Ponieważ poprzedni Informator Hydrobiologiczny ukazał się jedenaście lat temu i w wielu przypadkach nie jest już aktualny, Zarząd Główny PTH podjął decyzję o opracowaniu nowej wersji Informatora Hydrobiologicznego (Hydrobiology in Poland. Directory) na miarę XXI wieku, publikowanego i uzupełnianego on-line w Internecie.

Informator ten pozwoli na szybkie znalezienie zarówno osób oraz instytucji zajmujących się hydrobiologią, jak również problematyki badawczej, podejmowanej najczęściej w polskich placówkach badawczych. Ewentualne uwagi proszę przesyłać pod adresem sekretarz@pth.home.pl lub i.rybak@uw.edu.pl