Serwis Mazurski

Wybieracie się na Mazury? Koniecznie sprawdźcie temperaturę wody i powietrza w naszym Serwisie Mazurskim

Serwis ten jest prowadzony przez pracowników

Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach.

Będziemy podawać aktualne, podstawowe parametry wody w wybranych jeziorach Mazurskich oraz inne ciekawostki związane z przemijaniem pór roku.

   
 

23/10/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 7 stopni Celsjusza,

Temperatura powietrza: 10 stopni Celsjusza;

SD: 3,2 m.

Fitoplankton: okrzemki (Asterionella, Synedra, Melosira), nitkowate sinice i wiciowce;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Histiobalantium, Askenasia, Codonella;

Wrotki: niezbyt liczne, zdominowane przez Keratella quadrata, Synchaeta pectinata;

Skorupiaki:: liczne Cyclopoida (głównie kopepodity).

   
 

16/10/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 7 stopni Celsjusza,

Temperatura powietrza: 4,5 stopnia Celsjusza;

SD: 2,95 m.

   
 

09/10/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 7 stopni Celsjusza,

Temperatura powietrza: 7 stopni Celsjusza;

SD: 2,65 m.

Fitoplankton: okrzemki (Asterionella, Synedra, Melosira), nitkowate sinice i wiciowce;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Strobilidium;

Wrotki: resztki zooplanktonu letniego; b. niskie liczebności Anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra vulgaris itp.;

Skorupiaki:: liczne Cyclopidae (wszystkie stadia), Daphnia cucullata.

   
 

02/11/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 8 stopnia Celsjusza,

Temperatura powietrza: 13 stopni Celsjusza (jednak rano o 7 było –3 stopnie);

SD: 2,38 m.

   
 

26/10/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 10 stopni Celsjusza,

Temperatura powietrza: 9 stopni Celsjusza;

SD: 2,4 m.

Fitoplankton: nitkowate sinice i okrzemki;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Codonella, Scuticociliatida;

Wrotki: niedobitki z letniego zespołu oraz Synchaeta pectinata

Skorupiaki:: liczne Cyclopidae (wszystkie stadia), Daphnia cucullata.

   
 

20/10/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 10,5 stopnia Celsjusza,

Temperatura powietrza: 8 stopni Celsjusza;

SD: 2,15 m.

   
 

13/10/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 13 stopni Celsjusza,

Temperatura powietrza: 9 stopni Celsjusza;

SD: 1,6 m

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium, Synedra, Asterionella, Mallomonas;

Orzęski: Tintinnidium (liczny),Coleps, Urotricha, Askenasia, Actinobolina, Monodinium, Scuticociliatida, Stichotricha, Vorticella;

Wrotki: nadal letni zespół z Anuraeopsis fissa, Synchaeta kitina, Keratella cochlearis, Trichocerca similis, Polyarthra vulgaris, P. major;

Skorupiaki: liczne Cyclopidae (wszystkie stadia), Daphnia cucullata.

   
 

05/10/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 14 stopni Celsjusza;

Temperatura powietrza: 14 stopni Celsjusza;

SD: 1,8 m

   
 

28/09/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 17 stopni Celsjusza,

Temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;

SD: 1,6 m

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium, Mallomonas, Synedra, Cryptomonas;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Scuticociliatida, Strobilidium, Urotricha;

Wrotki: wciąż letni zespół: Anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis z przewagą formy tecta, Polyarthra major, P. vulgaris, P. remata, Trichocerca similis;

Skorupiaki: liczne Cyclopoida, nieliczne Daphnia cucullata.

   
 

21/09/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 18 stopni Celsjusza;

Temperatura powietrza: 22 stopnie Celsjusza;

SD: 1,6 m

   
 

14/09/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 18 stopni Celsjusza;

Temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza;

SD: 1,5 m

Fitoplankton: nitkowate sinice, Ceratium, Peridinium, Cryptomonas, Synedra;

Orzęski: Strobilidium, Strombidium, Coleps, Urotricha, Scuticociliatida;

Wrotki: dominują bardzo drobne wrotki: Anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis, Polyarthra remata;

Skorupiaki: drobne Cyclopidae.

   
 

07/09/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 19 stopni Celsjusza;

Temperatura powietrza: 17 stopni Celsjusza;

SD: 1,6 m.

   
 

31/08/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 20 stopni Celsjusza;

Temperatura powietrza: 19 stopni Celsjusza;

SD: 1,4 m

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium, Ceratium, Cryptomonas;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Urotricha, Askenasia, Strombidium, Strobilidium, Scuticociliatida;

Wrotki: letni zespół zdominowany przez kilka gatunków Trichocerca i Polyarthra;

Skorupiaki: Cyclopoida.

   
 

24/08/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 20 stopni Celsjusza;

Temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;

SD: 1,4 m.

   
 

17/08/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 21 stopni Celsjusza;

Temperatura powietrza: 25 stopni Celsjusza;

SD: 1,3 m.

Fitoplankton: nitkowate sinice, Ceratium, Uroglena, Peridinium, Cryptomonas;

Orzęski: nieliczne Mesodinium, Urotricha, Coleps, Tintinnidium, Scuticociliatida.

   
 

10/08/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 23 stopnie Celsjusza;

Temperatura powietrza: 24 stopnie Celsjusza;

SD: 0,9 m.

   
 

03/08/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 22 stopnia Celsjusza;

Temperatura powietrza: 23stopni Celsjusza;

SD: 1,2 m.

Fitoplankton: nitkowate sinice, Ceratium, Peridinium, Uroglena, Dinobryon, Cryptomonas;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Vorticella, Urotricha, Actinobolina, Scuticociliatida;

Wrotki: typowy letni zespół z dominacją Trichocerca pusilla, T. similis, T. rouseletti i Polyarthra (vulgaris, remata);

Skorupiaki: Cyclopide.

   
 

27/07/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 21 stopni Celsjusza;

Temperatura powietrza: 22 stopnie Celsjusza;

SD: 1,2 m.

   
 

20/07/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 22,5 stopnia Celsjusza;

Temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;

SD: 0,9 m.

   
 

29/06/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 20,5 stopnia Celsjusza;

Temperatura powietrza: 28 stopni Celsjusza;

SD: 1,2 m.

Fitoplankton: liczne nitkowate sinice, Peridinium, Dinobryon, Gleotrichia, Microcystis;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Codonella, Vorticella, Mesodinium, Strobilidium, Monodinium;

Wrotki: plankton letni z dominacją Keratella cochlearis f. tecta, Polyarthra vulgaris, Trichocerca pusilla, Pompolyx sulcata;

Skorupiaki: naupliusy + kopepodity Cyclopide.

   
 

22/06/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 18,5 stopnia Celsjusza;
Temperatura powietrza: 14,5 stopnia Celsjusza;
SD: 1,2 m.

   
 

15/06/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 17 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 21 stopni Celsjusza;
SD: 1,7 m.

Fitoplankton: Peridinium, Dinobryon, Anabaena, okrzemki, Uroglena, Ceratium, Gleotrichia, nitkowate sinice;

Orzęski: Codonella (liczna), Coleps, Pseudohaplocaulus i Vorticella, Anabaena, Epistylis;

Wrotki: drobne, z dominacją Keratella cochlearis i Ascomorpha saltans;

Skorupiaki: nieliczne naupliusy.

   
 

08/06/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 15,5 stopnia Celsjusza;
Temperatura powietrza: 16 stopnia Celsjusza;
SD: 1,9 m.

   
 

01/06/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 17 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 19 stopni Celsjusza;
SD: 1,8 m.

Fitoplankton: Anabaena - liczna, Dinobryon, Uroglena, okrzemki, Gleotrichia, nitkowate sinice;

Orzęski: Codonella, Coleps, Pseudohaplocaulus na Anabaena, Epicarchesium, Epistylis, Monodinium, Pelagodileptus;

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Synchaeta pectinata;

Skorupiaki: Cyclopoida - dojrzałe+liczne naupliusy, liczna Bosmina longirostris.

   
 

25/05/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 14,5 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 19 stopni Celsjusza;
SD: 2,1 m.

   
 

18/05/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 13 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza;
SD: 1,8 m.

Fitoplankton: okrzemki, Dinobryon, Uroglena;

Orzęski: nieliczne; Histiobalantium, Tintinnidium, Epicarchesium, Pelagodileptus, Paradileptus, Marituja, Vorticella, Askenasia;

Wrotki: znacznie mniej obfity zespół zdominowany przez Keratella cochlearis. Nieliczne Asplanchna priodonta, Kellicottia longispina;

Skorupiaki: brak.

   
 

11/05/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 13 stopnia Celsjusza;
Temperatura powietrza: 17 stopni Celsjusza;
SD: 1,9 m.

   
 

04/05/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 14 stopnia Celsjusza;
Temperatura powietrza: 23 stopni Celsjusza;
SD: 1,8 m.

Fitoplankton: okrzemki, Dinobryon - liczny, Uroglena, Synura, Mallomonas

Orzęski: b. liczne; Urotricha, Marituja, Epicarchesium, Histiobalantium, Monodinium, Pelagodileptus, Strobilidium, Coleps

Wrotki: zespół wiosenny zdominowany przez Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis i Synchaeta tremula

Skorupiaki: brak.

   
 

27/04/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 10,5 stopnia Celsjusza;
Temperatura powietrza: 19 stopni Celsjusza;
SD: 1,8 m.

   
 

20/04/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 8 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 12 stopni Celsjusza;
SD: 2 m.

Fitoplankton: okrzemki, Dinobryon, Mallomonas, Peridinium;

Orzęski: Histiobalantium, Urotricha, Monodinium, Coleps, Tintinnidium, Strobilidium, Cyclotrichium, Askenasia, Astylozoon, Bursaridium;

Wrotki: typowy zespół wiosenny z dominacją Keratella cochlearis, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta tremula, Synchaeta pectinata;

Skorupiaki: nieliczne kopepodity Cyclopoida.

   
 

14/04/2009

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 9 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 14 stopni Celsjusza;
SD: 1,3 m.

   
 

06/04/2009

Jezioro Mikołajskie. Bardzo słonecznie

Temperatura wody: 6 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 11 stopni Celsjusza;
SD: 2 m.

Fitoplankton: okrzemki, Dinobryon, Mallomonas, Peridinium;

Orzęski: Monodinium, Askenasia, Cyclotrichium, Astylozoon, Histiobalantium, Urotricha;

Wrotki: skład wiosenny z dominacją Polyarthra dolichoptera, Synchaeta pectinata, Keratella cochlearis, K. quadrata, K. hiemaliso;

Skorupiaki: liczne naupliusy.

   
 

Widzialność krążka Secchiego i temperatura wody w Jeziorze Mikołajskim w latach 2005-2008 (wykresy zestawione przez Magdę Orłowską)

   
 

15/01/2009

Jezioro Mikołajskie.

Grubość pokrywy lodowej: 13,5 cm;

Grubość pokrywy śnieżnej: 4 cm;

Temperatura wody: 1 stopień Celsjusza;

Temperatura powietrza: 0;

W próbce wody spod lodu organizmy b. nieliczne – bruzdnice, wiciowce, trochę nitek sinic i 3 gatunki orzęsków (Coleps, Strombidium, Strobilidium).

   
 

25/11/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 6 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: -1 stopnia Celsjusza;
SD: 2,2 m.

Fitoplankton: głównie okrzemki;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Histiobalantium, Scuticociliatida;

Wrotki: niezbyt liczne, dominacja Keratella cochlearis, Synchaeta pectinata;

Skorupiaki: nieliczne młodociane stadia Cyclopidae.

   
 

04/11/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 9,5 stopnia Celsjusza;
Temperatura powietrza: 6 stopni Celsjusza;
SD: 2,2 m.

Fitoplankton: głównie okrzemki: Asterionella, Fragilaria, Synedra, Stephanodiscus, Melosira, Tabellaria. Poza tym: Peridinium, wiciowce, nitki sinic;

Orzęski: Coleps, Codonella, Tintinnidium, Histiobalantium, Vorticella, Strobilidium, Urotricha, Monodinium, Scuticociliatida;

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Synchaeta pectinata; zespół zimowy nieliczny i ubogi gatunkowo;

Skorupiaki: dojrzałe Copepoda, Daphnia sp.

   
 

13/10/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 12 stopnia Celsjusza;
Temperatura powietrza: 14 stopni Celsjusza;
SD: 1,9 m.

Fitoplankton: Synedra, Tabellaria, Asterionella, Staurastrum, Cryptomonas, Peridinium, nitkowate sinice;

Orzęski: Coleps, Codonella, Tintinnidium, Urotricha, Mesodinium, Scuticociliatida, Strombidium, Vorticella;

Wrotki: wysoka liczebność Keratella cochlearis, w tym duży udział K. c. forma tecta. Poza tym: Synchaeta kitina, Polyarthra vulgaris, Brachionus angularis;

Skorupiaki: dorodne Eudiaptomus sp. i drobne Mesocyclops sp.

   
 

29/09/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 13,5 stopnia Celsjusza;
Temperatura powietrza: 11 stopni Celsjusza;
SD: 2 m.

Fitoplankton: Synedra, Tabellaria, Asterionella, Staurastrum, Cryptomonas, Peridinium, nitkowate sinice;

Orzęski: Coleps, Codonella, Tintinnidium, Urotricha, Mesodinium, Scuticociliatida, Strombidium, Vorticella;

Wrotki: Zespół letni zdominowany przez Keratella cochlearis, Synchaeta kitina i Trichocerca capucina;

Skorupiaki: Cyclopoida - wszystkie stadia.

   
 

15/09/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 17 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 9 stopni Celsjusza (rano tylko 4 stopnie);
SD: 1,9 m.

   
 

08/09/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 19 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;
SD: 1,8 m.

Fitoplankton - Peridinium, Dinobryon, Ceratium, Tabellaria, Mallomonas, nitkowate sinice;

Orzęski - Coleps, Codonella, Tintinnidium, Scuticociliatida,Urotricha, Askenasia, Strombidium, Monodinium, Halteria,

Wrotki - typowy plankton letni z dominacją Polyarthra vulgaris i Trichocerca pusilla,

Skorupiaki - Eudiaptomus, Cyclops - dorosłe formy.

   

01/09/2008

Jezioro Mikołajskie. Słonecznie. Rano – 4 stopnie C!!!

Temperatura wody: 18 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 14 stopni Celsjusza;
SD: 1,8 m.

   
 

25/08/2008

Jezioro Mikołajskie. Deszczowo

Temperatura wody: 20 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 18,5 stopnia Celsjusza;
SD: 1,9 m.

Fitoplankton - Ceratium, Uroglena, Peridinium, Mallomonas, Dinobryon, Tabellaria, nitkowate sinice;

Orzęski - Coleps, Tintinnidium, Codonella, Mesodinium, Vorticella,

Wrotki - Keratella cochlearis, Polyarthra major, P. vulgaris, Trichocerca pusilla, T. capucina, Pompolyx sulcata;

Skorupiaki - Cyclopidae, Chydorus sphaericus, Diaphanosoma brachyurum, Bosmina coregoni thersites.

   
 

18/08/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 20 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 19 stopni Celsjusza;
SD: 1,9 m.

   
 

11/08/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 21 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 21 stopni Celsjusza;
SD: 1,9 m

Fitoplankton - Ceratium, Uroglena, Dinobryon, Tabellaria, Anabaena, nitkowate sinice, Gleotrichia,

Orzęski - Tintinnidium, Codonella, Coleps, Askenasia, Vorticella,

Wrotki - typowy letni zespół z drobnymi gatunkami jak Keratella cochlearis f. tecta, Trichocerca pusilla,

Skorupiaki - Cyclopoida i Calanoida.

   
 

04/08/2008

Jezioro Mikołajskie. Upalnie.

Temperatura wody: 23 stopnie Celsjusza;
Temperatura powietrza: 27 stopni Celsjusza;
SD: 1,7 m

   
 

21/07/2008

Jezioro Mikołajskie. Bardzo gorąco.

Temperatura wody: 22 stopnie Celsjusza;
Temperatura powietrza: 25 stopni Celsjusza;
SD: 1,9 m

Fitoplankton: Ceratium - bardzo liczny, Tabellaria, Dinobryon, nitkowate sinice, Anabaena;

Orzęski: Tintinnidium, Codonella, Strombidium, Vorticella.

   
 

28/07/2008

Jezioro Mikołajskie. Deszczowo

Temperatura wody: 21 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 17 stopni Celsjusza;
SD: 1,8 m

   
 

14/07/2008

Jezioro Mikołajskie. Deszczowo

Temperatura wody: 21 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 16 stopni Celsjusza;
SD: 1,4 m

Fitoplankton - Ceratium, Anabaena, Gleotrichia, Aphanizomenon, Oscillatoria.

Orzęski - Codonella, Coleps, Pseudohaplocaulus na Anabaena.

   
 

07/07/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 20,5 stopnia Celsjusza;
Temperatura powietrza: 20  stopni Celsjusza;
SD: 1,5 m

   
 

30/06/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 20 stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 21 stopni Celsjusza;
SD: 1,8 m
Fitoplankton - okrzemki, Peridinium, Staurastrum, Pediastrum, Uroglena, drobne zielenice, nitkowate sinice.
Orzęski -
nieliczne; Codonella, Coleps, Strombidium, Trichodina,
Wrotki - zespół letni zdominowany przez Keratella cochlearis, Pompholyx sulcata,

Skorupiaki: silna dominacja dorosłych osobników i kopepoditów z rodzaju Eudiaptomus.

   
 

16/06/2008

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 18  stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 24
stopnie Celsjusza;
SD: 2,0 m
Fitoplankton - okrzemki, Peridinium, Staurastrum, Pediastrum, Uroglena, drobne zielenice, nitkowate sinice.
Orzęski - Codonella, Coleps, Strobilidium, Vorticella, Epistylis, Halteria, Paradileptus
Wrotki i skorupiaki- zespół wciąż jeszcze wiosenny z dominacją Keratella cochlearis i Bosmina longirostris
.

   
 

02/06/2008

Jezioro Mikołajskie. Pogodę mamy piękną tylko nie ma kiedy się opalać.

Temperatura wody: 19  stopni Celsjusza;
Temperatura powietrza: 21
 stopnia Celsjusza;
SD: 2,2 m
Fitoplankton: Peridinium, Ceratium, Dinobryon, Uroglena, Gleotrichia, Anabaena, Pediastrum, Staurastrum, nitkowate sinice (Oscillatoria), okrzemki, drobne zielenice
Orzęski: Codonella, Coleps, Strombidium, Askenasia, Pseudohaplocaulus na Anabaena
Wrotki: ubogi zespół zdominowany przez Keratella cochlearis
Skorupiaki: liczne naupliusy i kopepodity Cyclopidae oraz samice z jajami i naupliusy Calanoidae.

   
 

19/05/2008

Jezioro Mikołajskie.

temperatura wody: 13,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 13 stopni Celsjusza;

SD: 2,1 m;

Fitoplankton: nieliczny; okrzemki (głównie Synedra, Stephanodiscus, Tabellaria), wiciowce, Dinobryon, Pediastrum, Ceratium;

Orzęski:  Epistylis, Epicarchesium, Tintinnidium, Pelagodileptus, Urotricha, Coleps, Strombidium, Strobilidium, Askenasia;

Wrotki::  b. liczny i bogaty w gatunki zespół wrotków z dominacją Keratella cochlearis, Polyarthra spp. i Synchaeta pectinata;

Skorupiaki: głównie Diaptomidae i naupliusy Copepoda.

   
 

05/05/2008

Jezioro Mikołajskie.

temperatura wody: 12 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 17 stopni Celsjusza;

SD: 2,2 m;

Fitoplankton: Asterionella, Synedra, Stephanodiscus, Tabellaria, Fragilaria, Dinobryon, Ceratium, Peridinium, drobne zielenice;

Orzęski:  Monodinium, Coleps, Urotricha, Strombidium, Strobilidium, Vorticella;

Wrotki:: typowy wiosenny zespół zdominowany przez gatunki z rodzaju Polyarthra i Synchaeta.

   
 

21/04/2008

Jezioro Mikołajskie. 

temperatura wody: 6,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 12 stopni Celsjusza;

SD: 2,9 m;

Fitoplankton: okrzemki (mniej liczne niż ostatnim razem), wiciowce, Peridinium;

Orzęski: Tintinnidium, Askenasia, Strombidium, Coleps, Vorticella;

Wrotki::typowy wiosenny zespół z dominacją Polyarthra dolichoptera;

Skorupiaki: naupliusy Copepoda.

   
 

07/04/2008

Jezioro Mikołajskie. 

temperatura wody: 5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 9 stopni Celsjusza;

SD: 3 m;

Fitoplankton: okrzemki, wiciowce;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Urotricha, Histiobalantium;

Wrotki::Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Filinia terminalis;

Skorupiaki: naupliusy i kopepodity Copepoda.

   
 

17/03/2008

Jezioro Mikołajskie. Pada drobny deszczyk.

temperatura wody: 3 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 4,5 stopnia Celsjusza;

SD: 3 m;

Fitoplankton: Stephanodiscus-liczny, dominuje; Asterionella, Melosira, Synedra, Tabellaria, Fragilaria, Mallomonas;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Strombidium, Strobilidium, Askenasia;

Wrotki::  Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Synchaeta pectinata;

Skorupiaki: brak.

   
 

05/11/2007

Jezioro Mikołajskie. Bardzo słonecznie.

temperatura wody: 9,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 7 stopni Celsjusza;

SD: 2,5 m;

Fitoplankton: Tabellaria, Melosira, Fragilaria, Synedra, Cyclotella, Peridinium, Mallomonas, Cryptomonas;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Scuticociliatida, Strombidium;

Wrotki:: Polyarthra major, P. vulgaris, P. remata, Keratella cochlearis, K. quadrata, Asplanchna priodonta, Synchaeta pectinata;

Skorupiaki: Cyclopidae, Diaptomidae.

   
 

29/10/2007

Jezioro Mikołajskie. Jest spokojnie lecz mglisto i wilgotno.

temperatura wody: 10,5 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 9 stopni Celsjusza;

SD: 2,4 m.

   
 

22/10/2007

Jezioro Mikołajskie.

temperatura wody: 11 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 5 stopni Celsjusza;

SD: 2,0 m;

Fitoplankton: Tabellaria - liczna, Oscillatoria, Aphanizomenon, Peridinium, Cryptomonas, Mallomonas, Dinobryon, Tabellaria, Asterionella, Synedra, Cyclotella;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Askenasia, Urotricha, Scuticociliatida, Halteria, Strombidium, Strobilidium;

Wrotki:: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra vulgaris, P. remata, Anuraeopsis fissa, Asplanchna priodonta;

Skorupiaki: Cyclopidae, Bosmina coregoni.

   
 

15/10/2007

Jezioro Mikołajskie.

temperatura wody: 12 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 11 stopnia Celsjusza;

SD: 2,0 m;

Fitoplankton: Tabellaria - liczna, Oscillatoria, Aphanizomenon, Peridinium, Cryptomonas, Mallomonas, Dinobryon, Tabellaria, Asterionella, Synedra, Cyclotella;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Askenasia, Urotricha, Scuticociliatida, Halteria;

Wrotki:: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra vulgaris, Trichocerca similis;

Skorupiaki: Cyclopidae.

   
 

08/10/2007

Jezioro Mikołajskie. Do południa było słonecznie, a teraz pada deszcz i wieje

temperatura wody: 14 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 12 stopnia Celsjusza;

SD: 1,4 m;

Fitoplankton: Oscillatoria, Aphanizomenon, Peridinium, Cryptomonas, Mallomonas, Dinobryon, Tabellaria, Asterionella, Synedra, Cyclotella;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Askenasia, Urotricha, Scuticociliatida;

Wrotki: Polyarthra major, P. remata, P. vulgaris, Keratella cochlearis, Synchaeta kitina, Asplanchna priodonta;

Skorupiaki: Diaptomidae, Cyclopidae, Bosmina coregoni.

   
 

01/10/2007

Jezioro Mikołajskie.

temperatura wody: 15,5 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 18 stopnia Celsjusza;

SD: 1,8 m;

Fitoplankton: Oscillatoria, Aphanizomenon, Peridinium, Cryptomonas, Mallomonas, Dinobryon, Tabellaria, Asterionella, Synedra, Cyclotella;

Orzęski: Coleps, Urotricha, Monodinium, Strobilidium, Paradileptus, Pelagodileptus, Askenasia, Vorticella, Scuticociliatida;

Wrotki: Polyarthra major, P. remata, P. vulgaris, Keratella cochlearis, Synchaeta kitina, Asplanchna priodonta;

Skorupiaki: Diaptomidae, Cyclopidae, Bosmina coregoni.

   
 

24/09/2007

Jezioro Mikołajskie. Typowe Babie Lato na Mazurach... Poranne mgły ustąpiły miejsca słońcu. Jest spokojnie i bezwietrznie, pachnie lasem i grzybami.

temperatura wody: 15,5 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 15 stopnia Celsjusza;

SD: 1,7 m.

   
 

17/09/2007

Jezioro Mikołajskie.

temperatura wody: 15,5 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 19 stopnia Celsjusza;

SD: 1,7 m;

Fitoplankton: Ceratium, Peridinium, Aphanizomenon, Oscillatoria, Dinobryon, Tabellaria, Melosira, Synedra, Cryptomonas, Staurastrum;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Codonella, Vorticella, Scuticociliatida, Halteria, Urotricha, Strombidium.

   
 

10/09/2007

Jezioro Mikołajskie. Pada deszcz

temperatura wody: 17 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 13,5 stopnia Celsjusza;

SD: 1,6 m;

Fitoplankton: Ceratium, Peridinium, Aphanizomenon, Oscillatoria, Dinobryon, Tabellaria, Melosira, Synedra, Cryptomonas, Staurastrum;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Codonella, Vorticella, Scuticociliatida, Halteria, Urotricha, Strombidium;

Wrotki: Anuraeopsis fissa, Euchlanis dilatata, Polyarthra remata, P. vulgaris, Synchaeta kitina, Keratella cochlearis;

Skorupiaki: naupliusy Cyclopidae.

   
 

03/09/2007

Jezioro Mikołajskie.

temperatura wody: 18,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 16,5 stopnia Celsjusza;

SD: 1,7 m;

Fitoplankton: Ceratium, Dinobryon, Peridinium, Oscillatoria, Aphanizomenon, Microcystis, Melosira, Tabellaria, Synedra, Cyclotella, Oocystis, Staurastrum, Coleastrum;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Scuticociliatida, Monodinium, Urotricha, Halteria, Strobilidium;

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Trichocerca pusilla, T. similis, T. capucina, Synchaeta kitina, Anuraeopsis fissa;

Skorupiaki: Cyclopidae, Bosmina.

   
 

27/08/2007

Jezioro Mikołajskie.

temperatura wody: 21 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 19 stopni Celsjusza;

SD: 1,6 m;

Fitoplankton: Ceratium, Dinobryon, Peridinium, Oscillatoria, Aphanizomenon, Microcystis, Melosira, Tabellaria, Synedra, Cyclotella, Oocystis, Staurastrum, Coleastrum;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Scuticociliatida, Monodinium, Urotricha, Halteria, Strobilidium;

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Trichocerca pusilla, T. similis, T. capucina, Synchaeta kitina, Anuraeopsis fissa;

Skorupiaki: Cyclopidae, Bosmina.

   
 

20/08/2007

Jezioro Mikołajskie. Pochmurno.

temperatura wody: 22 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;

SD: 1,5 m;

Fitoplankton: Ceratium (bardzo liczny), Peridinium, Tabellaria, Dinobryon, Gleotrichia (mniej liczna), Uroglena, nitkowate sinice;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Strombidium, Strobilidium, Urotricha, Vorticella, Askenasia, Monodinium;

Wrotki: Polyarthra vulgaris, P. remata, Trichocerca pusilla, T. similis, T. capucina, Synchaeta kitina, Euchlanis dilatata, Anuraeopsis fissa, Ascomorpha ovalis i A. saltans;

Skorupiaki: Cyclopidae, Bosmina.

   
 

13/08/2007

Jezioro Mikołajskie.

temperatura wody: 23 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 26 stopni Celsjusza;

SD: 1,5 m;

Fitoplankton: Ceratium (bardzo liczny), Peridinium, Tabellaria, Dinobryon, Gleotrichia (liczna), nitkowate sinice;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Strombidium, Strobilidium, Urotricha, Vorticella, Askenasia;

Wrotki: Polyarthra vulgaris, P. remata, Trichocerca pusilla, T. similis, T. capucina, Synchaeta kitina, Euchlanis dilatata, Anuraeopsis fissa;

Skorupiaki: Cyclopidae.

   
 

06/08/2007

Jezioro Mikołajskie. Jest spokojnie, bezwietrznie i po... szantach, które trwały 4 dni.

Temperatura wody: 20 stopni Celsjusza

Temperatura powietrza: 22 stopnie Celsjusza

SD: 2,0 m.

   
 

t30/07/2007

Jezioro Mikołajskie. Dziś mamy kiepską pogodę, pada deszcz i jest zimno, a i samopoczucie nie najlepsze

temperatura wody: 20 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 15,5 stopnia Celsjusza;

SD: 1,7 m;

Fitoplankton: Ceratium - bardzo liczny, Peridinium, Tabellaria, Asterionella, Anabaena, Dinobryon, Mallomonas, zielenice, nitkowate sinice

Orzęski: Coleps, Codonella, Strombidium, Strobilidium, Vorticella;

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra vulgaris, P. remata, P. euryptera, Trichocerca similis, T. capucina;

Skorupiaki: Cyclopidae, Bosmina, Chydorus.

   
 

23/07/2007

Jezioro Mikołajskie. Dziś mamy kiepską pogodę, pada deszcz i jest zimno, a i samopoczucie nie najlepsze

temperatura wody: 21 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 22 stopni Celsjusza;

SD: 1,2 m;

Fitoplankton: Ceratium - bardzo liczny, Peridinium, Tabellaria, Asterionella, Anabaena, Dinobryon, Mallomonas, zielenice, nitkowate sinice

Orzęski: Coleps, Codonella, Strombidium, Strobilidium, Vorticella;

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra vulgaris, P. remata, P. euryptera, Trichocerca similis, T. capucina;

Skorupiaki: Cyclopidae, Bosmina, Chydorus.

   
 

16/07/2007

Jezioro Mikołajskie. W końcu mamy ładną pogodę

Temperatura wody: 19,5 stopnia Celsjusza

Temperatura powietrza: 26 stopni Celsjusza

SD: 2,3 m

Fitoplankton: Ceratium - dominuje, Peridinium, Tabellaria, drobne zielenice, nitkowate sinice,

Orzęski:  Coleps, Codonella, Tintinnidium, Strombidium, Askenasia, Epistylis;

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Asplanchna priodonta, Trichocerca; capucina

Skorupiaki: Cyclopidae, Bosmina, Chydorus.

   
 

9/07/2007

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 17,5 stopnia Celsjusza

Temperatura powietrza: 21 stopni Celsjusza

SD: 2,3 m

Fitoplankton: Ceratium - dominuje, Peridinium, Tabellaria, drobne zielenice, nitkowate sinice,

Orzęski:  Coleps, Codonella, Tintinnidium, Strombidium, Askenasia, Epistylis

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra vulgaris, P. remata, Kellicottia longispina

Skorupiaki: widłonogi - różne stadia.

   
 

2/07/2007

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 20 stopni Celsjusza

Temperatura powietrza: 22 stopnie Celsjusza

SD: 1,2 m

Fitoplankton: Anabaena, Peridinium, Uroglena, Dinobryon, Gleotrichia, Ceratium, Mallomonas, Aphanizomenon, drobne zielenice

Orzęski:  Tintinnidium (bardzo liczny), Coleps, Codonella, Pseudohaplocaulus, Epistylis

Wrotki: Polyarthra major, P. vulgaris, P. remata, Keratella cochlearis, Gastropus stylifer, Trichocerca capucina

Skorupiaki: Cyclopidae, Chydorus.

   
 

26/06/2007

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 21,5 stopnia Celsjusza

Temperatura powietrza: 23 stopnie Celsjusza

SD: 1,7 m

Fitoplankton: Anabaena, Peridinium, Uroglena, Dinobryon, Gleotrichia, Ceratium, Mallomonas, Aphanizomenon, drobne zielenice

Orzęski:  Tintinnidium (bardzo liczny), Coleps, Codonella, Pseudohaplocaulus, Epistylis

Wrotki: Polyarthra major, P. vulgaris, P. remata, Keratella cochlearis, Gastropus stylifer, Trichocerca capucina

Skorupiaki: Cyclopidae, Chydorus.

 

 

 

18/06/2007

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 23 stopnie Celsjusza

Temperatura powietrza: 24 stopnie Celsjusza

SD: 1,8 m

Fitoplankton: Anabaena, Peridinium, Uroglena, Dinobryon, Gleotrichia, Ceratium, Mallomonas, Aphanizomenon, drobne zielenice;

Orzęski: Tintinnidium (bardzo liczny), Coleps, Codonella, Pseudohaplocaulus, Epistylis;

Wrotki: Polyarthra major, P. vulgaris, P. remata, Keratella cochlearis, Gastropus stylifer, Trichocerca capucina;

Skorupiaki: Cyclopidae, Chydorus.

 

 

 

11/06/2007

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 22 stopnie Celsjusza

Temperatura powietrza: 24 stopnie Celsjusza

SD: 2,0 m

Fitoplankton: Peridinium, Ceratium, Dinobryon, Uroglena, Anabaena, Gleotrichia, Pediastrum, Staurastrum, okrzemki;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Pseudohaplocaulus,, Strombidium, Halteria, Strobilidium;

Wrotki: Polyarthra vulgaris, Keratella cochlearis, Pompolyx sulcata, Gastropus stylifer, Kellicottia longispina;

Skorupiaki: Cyclopidae, Diaptomidae.

 

 

 

28/05/2007

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 21 stopni Celsjusza

Temperatura powietrza: 25 stopni Celsjusza

SD: 2,2 m

Fitoplankton: nieliczny: Peridinium, Ceratium, Dinobryon, Uroglena, Anabaena, okrzemki;

Orzęski: Epicarchesium, Epistylis, Vorticella, Codonella, Coleps, Strombidium, Marituja, Pelagodileptus;

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Asplanchna priodonta, Kellicottia; longispina, Conochilus unicornis, Synchaeta pectinata, S. kitina, Trichocerca capucina;

Skorupiaki: Cyclopidae, Bosmina longirostris.

   
 

21/05/2007

Jezioro Mikołajskie.

Temperatura wody: 18 stopni Celsjusza;

Temperatura powietrza: 23 stopnie Celsjusza;

SD: 2,4 m

Fitoplankton: nieliczny, trochę Ceratium, okrzemek i Peridinium. Wygląda na to, że mamy już clear water phase;

Orzęski: Pelagodileptus, Marituja, Strombidium, Coleps, Codonella, Epistylis, Epicarchesium;

Wrotki: bardzo wysoka liczebność, Asplanchna priodonta, Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta pectinata, S. kitina, Brachionus angularis, Notrholca acuminata;

Skorupiaki: bardzo wysoka liczebność naupliusów.

   
 

14/05/2007

Jezioro Mikołajskie.

widzialność krążka Secchie'go: 2 m;

temperatura wody: 12 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: głównie okrzemki; pozostałe czyli Peridinium, Ceratium, Pediastrum, Dinobryon - nieliczne
Orzęski: Coleps, Paradileptus, Pelagodileptus, Marituja, Histiobalantium, Tintinnidium, Strobilidium, Urotricha
Wrotki: Asplanchna priodonta, Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta pectinata, S. kitina, Brachionus angularis, Notrholca acuminata;
Skorupiaki: Cyclopidae.

   
 

7/05/2007

Jezioro Mikołajskie.

widzialność krążka Secchie'go: 1,9 m;

temperatura wody: 12 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 19 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: głównie okrzemki; pozostałe czyli Peridinium, Ceratium, Pediastrum, Dinobryon - nieliczne
Orzęski: Coleps, Paradileptus, Pelagodileptus, Marituja, Histiobalantium, Tintinnidium, Strobilidium, Urotricha
Wrotki: Asplanchna priodonta, Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta pectinata, S. kitina, Brachionus angularis, Notrholca acuminata
Skorupiaki: Cyclopidae

   
 

30/04/2007

Jezioro Mikołajskie. U nas jest zimno pomimo, że świeci słońce. Ten długi weekend nie będzie chyba taki ładny, jak byśmy chcieli.

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 8 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 10 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: bardzo liczne okrzemki - Stephanodiscus, Melosira, Synedra, Asterionella, Fragilaria, Tabellaria,

Orzęski: Tintinnidium, Astylozoon, Askenasia, Strobilidium, Urotricha

Wrotki: Polyarthra dolichoptera, Keratella hiemalis, Conochiloides natans, Notholca acuminata, Filinia terminalis, Synchaeta pectinata, Brachionus calyciflorus,

Skorupiaki: Cyclopidae, głównie  naupliusy.

   
 

16/04/2007

Jezioro Mikołajskie. Mamy w końcu piękną, słoneczną pogodę, aż chce się żyć.

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 8 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: bardzo liczne okrzemki - Stephanodiscus, Melosira, Synedra, Asterionella, Fragilaria, Tabellaria;

Orzęski: Tintinnidium, Astylozoon, Askenasia, Strobilidium, Urotricha;

Wrotki: Polyarthra dolichoptera, Keratella hiemalis, Conochiloides natans, Notholca acuminata, Filinia terminalis, Synchaeta pectinata, Brachionus calyciflorus;

Skorupiaki: Cyclopidae, głównie  naupliusy.

   
 

2/04/2007

Jezioro Mikołajskie.

widzialność krążka Secchie'go: 2 m

temperatura wody: 5,5 stopnia Celsjusza

temperatura powietrza: 13 stopni Celsjusza (słonecznie)

Fitoplankton: liczne okrzemki (Stephanodiscus, Synedra, Asterionella, Fragilaria, Tabellaria, Melosira), Peridinium, Mallomonas, Cryptomonas;

Orzęski: Strombidium, Strobilidium, Tintinnidium, Coleps, Histiobalantium, Askenasia, Monodinium;

Wrotki: Polyarthra dolichoptera, Synchaeta pectinata, S. tremula, Filinia terminalis, Keratella hiemalis, Brachionus angularis;

Skorupiaki: naupliusy.

   
 
L19/03/2007

Jezioro Mikołajskie. Lodu już nie ma na jeziorze, a i tak w tym roku był bardzo krótko, bo zaledwie miesiąc.

widzialność krążka Secchie'go: 3,5 m

temperatura wody: 3 stopnie Celsjusza

temperatura powietrza: 7 stopni Celsjusza

Fitoplankton: Asterionella, Stephanodiscus, Synedra, Melosira, Diatoma, Tabellaria, Peridinium,

Orzęski: Coleps, Tintinnidium,

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta oblonga, S. pectinata, Asplanchna priodonta,

Skorupiaki: Cyclopidae - wszystkie stadia

   

29/01/2007

Jezioro Mikołajskie Jest "bajkowo", śniegu za kostki, albo i więcej, świeci słoneczko i nie ma wiatru. Jezioro jeszcze nie "stanęło"... chociaż kilka dni temu już przy brzegach był cieniutki lód... Teraz, póki co, sama woda.

widzialność krążka Secchie'go: 3,5 m;

temperatura wody: 1 stopień Celsjusza;

temperatura powietrza: –5 stopni Celsjusza.

   
 

22/01/2007

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 3,5 m;

temperatura wody: 4,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 4 stopnia Celsjusza;

Fitoplankton: głównie okrzemki (Asterionella, Synedra, Melosira, Stephanodiscus);

Orzęski: nieliczne; Coleps, Codonella, Tintinnidium;

Wrotki: nieliczne; Keratella cochlearis, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta tremula;

Skorupiaki: Cyclopidae.

   
 

15/01/2007

Jezioro Mikołajskie Dzisiaj wiatr trochę ucichł, ale jest pochmurno i pada drobny deszcz. Rano na chwilę pokazało się słoneczko.

widzialność krążka Secchie'go: 3,5 m;

temperatura wody: 5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 5 stopnia Celsjusza;

Fitoplankton: Synedra, Melosira, Asterionella, Fragilaria, Stephanodiscus, Tabellaria, Pediastrum, Cryptomonas, Mallomonas;

Orzęski: Coleps, Codonella, Tintinnidium, Strobilidium, Askenasia;

Wrotki: Keratella cochlearis, Filinia terminalis, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta pectinata, S. tremula;

Skorupiaki: naupliusy + dojrzałe Diaptomidae.

   
 

8/01/2007

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 3,5 m;

temperatura wody: 5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 5 stopnia Celsjusza;

Fitoplankton: Synedra, Melosira, Asterionella, Fragilaria, Stephanodiscus, Tabellaria, Pediastrum, Cryptomonas, Mallomonas;

Orzęski: Coleps, Codonella, Tintinnidium, Strobilidium, Askenasia;

Wrotki: Keratella cochlearis, Filinia terminalis, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta pectinata, S. tremula;

Skorupiaki: naupliusy.

   
 

2/01/2007

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 3,5 m;

temperatura wody: 5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 4 stopnie Celsjusza;

Fitoplankton: Synedra, Melosira, Asterionella, Fragilaria, Stephanodiscus, Tabellaria, Pediastrum, Cryptomonas, Mallomonas;

Orzęski: Coleps, Codonella, Tintinnidium, Strobilidium, Askenasia;

Wrotki:

Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta kitina, S. pectinata, S. tremula, S. lakowitziana, Asplanchna priodonta;

Skorupiaki: naupliusy Copepoda.

   
 

11/12/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 3,4 m;

temperatura wody: 7 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 3 stopni Celsjusza.

   
 

4/12/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 3,2 m;

temperatura wody: 7 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 4,5 stopnia Celsjusza;

Fitoplankton: głównie okrzemki - Asterionella, Synedra, Tabellaria, Fragilaria, Diatoma. Nielicznie występują nitkowate sinice, Peridinium, Cryptomonas, Pediastrum;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Strobilidium, Monodinium, Vorticella, Halteria, Askenasia, Pelagodileptus i Histiobalantium;

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta kitina, S. pectinata, S. tremula, S. lakowitziana, Asplanchna priodonta;

Skorupiaki: naupliusy Copepoda.

   
 

27/11/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,8 m;

temperatura wody: 8 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 5,5 stopnia Celsjusza;

Fitoplankton: głównie okrzemki - Asterionella, Synedra, Tabellaria, Fragilaria, Diatoma. Nielicznie występują nitkowate sinice, Peridinium, Cryptomonas, Pediastrum;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Strobilidium, Monodinium, Vorticella, Halteria, Askenasia, Pelagodileptus i Histiobalantium;

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta kitina, S. pectinata, S. tremula, S. lakowitziana, Asplanchna priodonta;

Skorupiaki: naupliusy Copepoda.

   
 

20/11/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 3,2 m;

temperatura wody: 8 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 7 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: głównie okrzemki - Asterionella, Synedra, Tabellaria, Fragilaria, Diatoma. Nielicznie występują nitkowate sinice, Peridinium, Cryptomonas;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Strobilidium, Monodinium, Vorticella, Halteria, Askenasia;

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Synchaeta kitina, S. pectinata, Asplanchna priodonta.

   

13/11/2006

Jezioro Mikołajskie Pogoda u nas kiepska, ciemno, ponuro i spać się chce.

widzialność krążka Secchie'go: 2,8 m;

temperatura wody: 8 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 3,5 stopnia Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice,  Peridinium, Ceratium, Cryptomonas, Synedra, Asterionella, Mallomonas;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Codonella, Urotricha, Scuticociliatida, Mesodinium, Stichotricha, Paradileptus, Strombidium;

Wrotki: Anuraeopsis fissa, Synchaeta pectinata, Filinia longiseta, Trichicerca pusilla, T. rousseleti, T. similis, Keratella cochlearis, K. quadrata, Asplanchna priodonta, Euchlanis dilatata.

Skorupiaki: Cyclopidae, Chydorus sphaericus.

   
 

6/11/2006

Jezioro Mikołajskie Pogoda u nas kiepska, ciemno, ponuro i spać się chce.

widzialność krążka Secchie'go: 2,1 m;

temperatura wody: 9 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: - 3 stopnie Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice oraz okrzemki (głównie Asterionella, Synedra, Tabellaria, Stephanodiscus). Pozostałe to Cryptomonas, Peridinium, Staurastrum;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Histiobalantium, Strobilidium, Vorticella, Monodinium;

Wrotki: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Histiobalantium, Strobilidium, Vorticella, Monodinium.

   
 

23/10/2006

Jezioro Mikołajskie.

widzialność krążka Secchie'go: 2,1 m;

temperatura wody: 13 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 10 stopni Celsjusza; sporo nitek babiego lata w powietrzu

   
 

16/10/2006

Jezioro Mikołajskie.

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 14,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 8 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice,  Peridinium, Ceratium, Cryptomonas, Synedra, Asterionella, Mallomonas;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Codonella, Urotricha, Scuticociliatida, Mesodinium, Stichotricha, Paradileptus, Strombidium;

Wrotki: Anuraeopsis fissa, Synchaeta pectinata, Filinia longiseta, Trichicerca pusilla, T. rousseleti, T. similis, Keratella cochlearis, K. quadrata, Asplanchna priodonta, Euchlanis dilatata.

Skorupiaki: Cyclopidae, Chydorus sphaericus.

   
 

10/10/2006

Jezioro Mikołajskie.

widzialność krążka Secchie'go: 1,8 m;

temperatura wody: 16 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 14 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium, Cryptomonas, Synedra;

Orzęski: Coleps, Urotricha, Scuticociliatida, Askenasia, Strobilidium, Vorticella;

Wrotki: Ascomorpha saltans, Polyarthra remata, P. vulgaris, Anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis, Trichocerca rousseleti, T. pusilla, T. similis, Filinia longiseta, Euchlanis dilatata.

Skorupiaki: Cyclopidae, zwłaszcza naupliusy.

   
 

2/10/2006

Jezioro Mikołajskie.

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 18 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 15 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Ceratium, Peridinium, Dinobryon, Mallomonas, Staurastrum, Cryptomonas;

Orzęski: Urotricha, Scuticociliatida, Monodinium, Mesodinium, Askenasia, Coleps, Stichotricha, Actinobolina, Vorticella, Strobilidium, Halteria, Pelagodileptus;

Wrotki: Ascomorpha saltans, Polyarthra remata, P. vulgaris, Anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis, Trichocerca rousseleti, T. pusilla, T. similis, Filinia longiseta, Euchlanis dilatata.

Skorupiaki: Cyclopidae, zwłaszcza naupliusy.

   
 

25/09/2006

Jezioro Mikołajskie. Pogodę mamy nadal piękną

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 18 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Ceratium, Peridinium, Dinobryon, Mallomonas, Staurastrum, Cryptomonas;

Orzęski: Urotricha, Scuticociliatida, Monodinium, Mesodinium, Askenasia, Coleps, Stichotricha, Actinobolina, Vorticella, Strobilidium, Halteria, Pelagodileptus;

   
 

18/09/2006

Jezioro Mikołajskie. Pogodę mamy piękną, od rana świeci słońce, a w lasach pojawiły się już opieńki i rydze

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 18 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Ceratium, Peridinium, Dinobryon, Mallomonas, Staurastrum, Cryptomonas;

Orzęski: Urotricha, Scuticociliatida, Monodinium, Mesodinium, Askenasia, Coleps, Stichotricha, Actinobolina, Vorticella, Strobilidium, Halteria, Pelagodileptus;

Wrotki:: Keratella cochlearis, Euchlanis dilatata, Polyarthra vulgaris, P. major, P. euryptera, Filinia longiseta, Synchaeta kitina, Trichocerca pusilla, T. capucina, T. similis;
Skorupiaki: Cyclopidae.

   
 

11/09/2006

Jezioro Mikołajskie. Jest przepięknie... Spokojnie, bezwietrznie, słonecznie... Wprost bajkowo!

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 18 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 17 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: głównie nitkowate sinice, Ceratium, Peridinium, Cryptomonas;

Orzęski: nieliczne Codonella, Coleps, Mesodinium, Monodinium, Strobilidium, Askenasia, Urotricha, Tintinnidium;

Wrotki: Anuaeropsis fissa, Keratella cochlearis, Euchlanis pilatata, Polyarthra vulgaris, Trichocerca similis;
Skorupiaki: Cyclopidae.

   
 

4/09/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,6 m;

temperatura wody: 19 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium, Ceratium, Mallomonas, Cryptomonas;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Codonella, Urotricha, Strobilidium, Monodinium, Stichotricha, Strombidium;

Wrotki: Polyarthra vulgaris, Trichocerca similis, T. capucina, Anuraeopsis fissa, Filinia longiseta, Ascomorpha ovalis, A. saltans, Keratella cochlearis, Synchaeta kitina;
Skorupiaki: Cyclopidae.

   

28/08/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,3 m;

temperatura wody: 20 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice i bruzdnice (Ceratium, Peridinium);

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Codonella, Urotricha, Strombidium;

Wrotki: Anuraeopsis fissa, Polyarthra major, P.vulgaris, P. remata, Trichocerca similis;
Skorupiaki: Cyclopidae.

   

 

21/08/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,2 m;

temperatura wody: 22 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice i bruzdnice (Ceratium, Peridinium);

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Codonella, Urotricha, Strombidium;

Wrotki: Polyarthra remata, P. major, P. vulgaris, Trichocerca similis, T. pusilla, Anuraeopsis fissa, Euchlanis dilatata.
Skorupiaki: Cyclopidae.

   
 

14/08/2006

Jezioro Mikołajskie niebo zachmurzone, ale nie pada deszcz, ani nie wieje wiatr... Spokojnie

widzialność krążka Secchie'go: 1,3 m;

temperatura wody: 21 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza.

   
 

31/07/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,0 m;

temperatura wody: 22 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 23 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: dużo nitkowatych sinic. Pozostałe, czyli Ceratium, Dinobryon, Anabaena, Peridinium, Gleotrichia, Uroglena, występują nielicznie;

Orzęski: Codonella, Tintinnidium, Coleps, Strombidium, Strobilidium, Urotricha, Vorticella.

   
 

24/07/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,2 m;

temperatura wody: 23 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 27 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: mniej liczny; Gleotrichia, Ceratium, Anabaena, Dinobryon, Peridinium, Cryptomonas, Pediastrum, nitkowate sinice;

Orzęski: mniej liczny; Codonella, Coleps, Tintinnidium, Vorticella, Pseudohaplocaulus;

Wrotki: Trichocerca capucina, T. similis, T. pusilla, Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, P. major, P. remata;

Skorupiaki: Cyclops, Eudiaptomus, Daphnia cucullata, Bosmina.

   
 

17/07/2006

Jezioro Mikołajskie W tej chwili mamy piękną słoneczną pogodę. Rano wiał chłodny wiatr.

widzialność krążka Secchie'go: 2,3 m;

temperatura wody: 20 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 22 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: mniej liczny; Gleotrichia, Ceratium, Anabaena, Dinobryon, Peridinium, Cryptomonas, Pediastrum, nitkowate sinice;

Orzęski: mniej liczny; Codonella, Coleps, Tintinnidium, Vorticella, Pseudohaplocaulus;

Wrotki: Keratella cochlearis, Pompholyx sulcata, Polyarthra vulgaris, P. remata, P. major, Ascomorpha saltans, Conochilus unicornis;

Skorupiaki: Cyclops, Eudiaptomus, Daphnia cucullata, Bosmina.

   
 

10/07/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 26 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 32 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nieliczny; Gleotrichia, Ceratium, Anabaena, Dinobryon, Peridinium, Cryptomonas, Pediastrum;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Vorticella, Pseudohaplocaulus;

Wrotki: Keratella cochlearis, Pompholyx sulcata, Polyarthra vulgaris, P. remata, P. major, Ascomorpha saltans, Conochilus unicornis;

Skorupiaki: Cyclops, Eudiaptomus, Daphnia cucullata, Bosmina.

   
 

3/07/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 23 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 24 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nieliczny; Peridinium, Ceratium, Anabaena, Gleotrichia, Pediastrum, Asterionella, Dinobryon, Mallomonas;

Orzęski: dominuje Codonella cratera. Pozostałe: Coleps, Strombidium, Strobilidium, Tintinnidium.

Wrotki: Keratella cochlearis, Pompholyx sulcata, Polyarthra vulgaris, Polyarthra remata;

Skorupiaki: Cyclops, Eudiaptomus, Daphnia cucullata, Bosmina.

   
 

26/06/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 0,9 m;

temperatura wody: 22 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 27 stopni Celsjusza.

   
 

12/06/2006

Jezioro Mikołajskie - Nareszcie ciepło!

widzialność krążka Secchie'go: 1,9 m;

temperatura wody: 15 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 21 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: Rhodomonas, Cryptomonas, dominują; pozostałe: Fragilaria, Synedra, Asterionella, Oscillatoria, Cyclotella, Anabaena, Peridinium, Ceratium;

Orzęski: Coleps - dominuje; pozostałe: Strombidium, Epistylis, Epicarchesium, Pseudohaplocaulus, Strobilidium, Tintinnidium.

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra vulgaris, Conochilus unicornis, Asplanchna priodonta, Filinia terminalis;

Skorupiaki: Cyclopidae - wszystkie stadia, Diaptomidae - wszystkie stadia.

   
 

5/06/2006

Jezioro Mikołajskie - Zimno u nas strasznie, ręce drętwieją przy komputerze.

widzialność krążka Secchie'go: 1,9 m;

temperatura wody: 14 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 16 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: Rhodomonas, Cryptomonas, dominują; pozostałe: Fragilaria, Synedra, Asterionella, Oscillatoria, Cyclotella, Anabaena, Peridinium, Ceratium, Mallomonas;

Orzęski: Coleps - dominuje; pozostałe: Strombidium, Epistylis, Epicarchesium, Codonella, Stentor, Pseudohaplocaulus, Strobilidium, Tintinnidium.

Wrotki: Synchaeta pectinata, Polyarthra remata, P. vulgaris, Keratella cochlearis, Asplanchna priodonta, Conochilus unicornis;

Skorupiaki: Thermocyclops, Diacyclops, Bosmina longirostris.

   

29/05/2006

Jezioro Mikołajskie - Pogodę mamy fatalną, zimno i pada deszcz

widzialność krążka Secchie'go: 2,0 m;

temperatura wody: 13 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 14 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: głównie okrzemki (Synedra, Fragilaria, Cyclotella); pozostałe: Uroglena, Peridinium, Dinobryon, Mallomonas, Pediastrum, Ceratium - nieliczne;

Orzęski: Coleps, Strombidium, Epicarchesium, Epistylis;

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Asplanchna brightwelli, A. priodonta, Conochilus unicornis, Polyarthra vulgaris;

Skorupiaki: Cyclopidae - wszystkie stadia; Diaptomidae - wszystkie stadia, Bosmina.

   
 

16/05/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,8 m;

temperatura wody: 12 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 15 stopni Celsjusza i pada deszcz;

Fitoplankton: głównie okrzemki oraz nieliczne bruzdnice, Dinobryon, Mallomonas, Uroglena;

Orzęski: Coleps - b. liczny; Monodinium, Urotricha, Epicarchesium, Vorticella, Histiobalantium, Pelagodileptus, Paradileptus, Marituja;

Wrotki: dominuje Synchaeta lakowitziana i Synchaeta tremula; pozostałe: Synchaeta pectinata, Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Conochiloides natans;

Skorupiaki: Cyclopidae - wszystkie stadia; Diaptomidae - wszystkie stadia.

   

9/05/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 12 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 19 stopni Celsjusza i jest bardzo słonecznie;

Fitoplankton: głównie okrzemki, bruzdnice - nieliczne;

Orzęski: UrotrichaMonodinium - bardzo liczne; pozostałe:  Histiobalantium, Astylozoon, Coleps, Didinium, Cyclotrichium;

Wrotki: dominuje Synchaeta lakowitziana i Synchaeta tremula; pozostałe: Synchaeta pectinata, Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Conochiloides natans;

Skorupiaki: nie stwierdzono ich obecności w próbie.

   
 

26/04/2006

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,4 m;

temperatura wody: 6  (rano), 10 stopni Celsjusza i świeci słońce (godz. 11);

temperatura powietrza: 3 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: b. liczne bruzdnice (Peridinium); wiciowce (głównie Cryptomonas);

Orzęski: Strombidium, Strobilidium, Coleps, Askenasia;

Wrotki: typowy wczesno-wiosenny zespół, Synchaeta lakowitziana, S. tremula, S. pectinata, Polyarthra dolichoptera, Keratella quadrata, K. cochlearis;

Skorupiaki: naupliusy.

   
 

27/03/2006

Jezioro Mikołajskie

temperatura powietrza o godz. 6.00: 2 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza w południe: 4 stopnie Celsjusza;

pokrywa lodowa: ok. 75 cm.

   
 

14/03/2006

Jezioro Mikołajskie. Minie chyba sporo czasu zanim lód zejdzie z jezior. Dość już mamy tej zimy.

temperatura powietrza o godz. 6.00: –8 stopień Celsjusza;

temperatura powietrza w południe: –1 stopień Celsjusza;

pokrywa lodowa: ok. 45-50 cm.

   

20/02/2006

Jezioro Mikołajskie. Śnieg: mokry, przesiąknięty wodą, jest go trochę mniej niż poprzednio, ok. 10 cm. Wczoraj padał deszcz, a dzisiaj kapie z dachu i jest szaro, ponuro i mglisto.

temperatura powietrza: 1 stopień Celsjusza;

pokrywa lodowa: 40 cm.

   
 

6/02/2006

Jezioro Mikołajskie. Grubość pokrywy lodowej na jeziorze - 42 cm. Lód jest gruby więc jeździ sporo samochodów. Grubość warstwy śnieżnej - 12 cm.

temperatura powietrza o 6.00 rano: –20 stopni Celsjusza!!!!

temperatura powietrza o 11.30: –8 stopni Celsjusza.

   

13/01/2006 Dziś piątek!

Jezioro Mikołajskie. Grubość pokrywy lodowej na jeziorze - 10 cm. Pokrywa lodowa jest gładka i bez śniegu. Grubość warstwy śnieżnej - 10 cm.

temperatura powietrza w południe: 0 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza o 6.00 rano: –1 stopni Celsjusza.

   
 

19/12/2005

Jezioro Mikołajskie Od brzegu w głąb jeziora tworzy się cieniutka jeszcze warstwa lodu na szerokość około 2 metrów... Na lądzie puszysty, biały śnieg - krajobraz bajkowy... Świeci słońce. Pozdrawiamy i życzymy Wam wszystkim pogodnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!!

widzialność krążka Secchie'go: powyżej 3,30 m;

temperatura wody: 1 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: –4 stopni Celsjusza.

 

 

12/12/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 3,1 m;

temperatura wody: 4 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 3 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, okrzemki – głównie Synedra, mniej liczne Asterionella, Fragilaria, Cyclotella, Melosira, Peridinium;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Histiobalantium, Pelagodileptus, Askenasia, Urotricha, Marituja, Vorticella, Strobilidium.

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra major, P. dolichoptera, Synchaeta kitina, S. pectinata, S. tremula.

Skorupiaki: Cyclopidae, głównie naupliusy.

   

5/12/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 3 m;

temperatura wody: 4 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 1 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, okrzemki – głównie Synedra, mniej liczne Asterionella, Fragilaria, Cyclotella, Melosira;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Histiobalantium, Pelagodileptus, Askenasia, Urotricha, Marituja, Vorticella.

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra major, P. vulgaris, P. dolichoptera, Synchaeta kitina, S. pectinata, S. tremula.

Skorupiaki: Cyclopidae, głównie naupliusy.

   
 

28/11/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,7 m;

temperatura wody: 5 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 0 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, okrzemki – głównie Synedra, mniej liczne Asterionella, Fragilaria, Cyclotella, Melosira;

Orzęski: Coleps, Tintinnidium, Histiobalantium, Pelagodileptus, Askenasia, Urotricha, Marituja, Vorticella.

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra major, P. vulgaris, Synchaeta kitina, S. pectinata.

Skorupiaki: Cyclopidae.

   

21/11/2005 Wieje zimny wiatr i pada drobny śnieżek

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,4 m;

temperatura wody: 7 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 0 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium oraz nieliczne okrzemki;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Codonella, Vorticella, Strombidium, Strobilidium, Monodinium, Urotricha, Didinium, Stichotricha, Scuticociliates.

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra major, P. vulgaris, Synchaeta kitina, S. pectinata, Asplanchna priodonta.

Skorupiaki: Cyclopidae.

   

14/11/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,3 m;

temperatura wody: 8 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 6 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium oraz nieliczne okrzemki;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Codonella, Vorticella, Strombidium, Strobilidium, Monodinium, Urotricha, Didinium, Stichotricha, Scuticociliates.

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra major, P. vulgaris, Synchaeta kitina, S. pectinata, Asplanchna priodonta.

Skorupiaki: Cyclopidae.

   
 

7/11/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,1 m;

temperatura wody: 8 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 4 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium oraz nieliczne okrzemki;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Codonella, Vorticella, Strombidium, Strobilidium, Monodinium, Urotricha, Didinium, Stichotricha, Scuticociliates.

Wrotki: Keratella cochlearis, K. quadrata, Polyarthra major, P. vulgaris, Synchaeta kitina, S. pectinata, Asplanchna priodonta.

Skorupiaki: Cyclopidae.

   

24/10/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,6 m;

temperatura wody: 12 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 10 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium;

Orzęski: Coleps, Histiobalantium, Codonella, Urotricha, Vorticella, Scuticociliates, Strombidium, Pelagodileptus.

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra major, P. vulgaris, P. remata, Synchaeta kitina, Anuraeopsis fissa.

Skorupiaki: Cyclopidae, Bosmina coregoni.

   
 

17/10/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,8 m;

temperatura wody: 13 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 7 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium;

Orzęski: Coleps, Histiobalantium, Codonella, Urotricha, Vorticella, Scuticociliates, Strombidium, Pelagodileptus.

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra major, P. vulgaris, P. remata, Synchaeta oblonga, Anuraeopsis fissa.

Skorupiaki: Cyclopidae, Bosmina coregoni.

   

10/10/2005 Od kilku dni mamy cudowną pogodę, jest bardzo słonecznie i bezwietrznie.

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,4 m;

temperatura wody: 15 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 16 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Peridinium;

Orzęski: Coleps, Histiobalantium, Codonella, Urotricha, Vorticella, Scuticociliates.

   
 

3/10/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,6 m;

temperatura wody: 16 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 14 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: nitkowate sinice, Ceratium, Peridinium;
Orzęski:
Coleps, Urotricha, Askenasia, Mesodinium, Codonella, Strombidium, Tintinnidium, Didinium, Monodinium.

   
 

26/09/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,6 m

temperatura wody: 17 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 17 stopni Celsjusza.

   

19/09/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m

temperatura wody: 17 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 12 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: Ceratium, Peridinium, Oscillatoria, Aphanizomenon, Lyngbya, Rhizosolenia, Micractinium, Synedra, Phacotus.;
Orzęski:
Coleps, Codonella, Urotricha, Strombidium, Strobilidium, Tintinnidium, Mesodinium, Halteria, Histiobalantium, Scuticociliates;
Wrotki: Anuraeopsis
fissa, Polyarthra vulgaris, P. major, P. remata, Asplanchna priodonta, Synchaeta kitina, Trichocerca similis, T. capucina, Gastropus stylifer;
Skorupiaki:
Cyclopidae
, Bosmina coregoni.

 

15/09/2005 Słońce świeci zza chmur.

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,6 m

temperatura wody: 19,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 17 stopni Celsjusza;

   
 

12/09/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,1 m

temperatura wody: 22 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: bardzo liczne nitkowate sinice (Oscillatoria, Aphanizomenon), Microcystis, Ceratium, Dinobryon, Peridinium, Volvox;
Orzęski: Coleps
 i Tintinnidium (liczne), Strombidium, Askenasia, Urotricha, Monodinium, Spathidium;
Wrotki:
Anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, P. remata, Trichocerca capucina, T. similis, Synchaeta kitina, Brachionus angularis;
Skorupiaki: Cyclopidae
, Chydorus.

   

8/09/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,1 m

temperatura wody: 20,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 21 stopni Celsjusza.

   
 

5/09/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,0 m

temperatura wody: 20,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 19,5 stopnia Celsjusza;

Fitoplankton: bardzo liczne nitkowate sinice (Oscillatoria, Aphanizomenon), Microcystis, Ceratium, Dinobryon, Peridinium, Volvox;
Orzęski: Coleps
 i Tintinnidium (liczne), Strombidium, Askenasia, Urotricha, Monodinium, Spathidium;
Wrotki:
Anuraeopsis fissa, Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, P. remata, Trichocerca capucina, T. similis, Synchaeta kitina, Brachionus angularis;
Skorupiaki: Cyclopidae
, Chydorus.

   

22/08/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,3 m

temperatura wody: 20,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 22 stopnie Celsjusza;

   
 

18/08/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,2 m

temperatura wody: 18 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 17 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: dominują nitkowate sinice, ponadto występuje Ceratium, Dinobryon, Peridinium, Staurastrum, okrzemki;
Orzęski: nieliczne, Strombidium, Codonella, Urotricha, Tintinnidium, Strobilidium, Askenasia, Histiobalantium, Trichodina;
Wrotki: nieliczne, Polyarthra vulgaris, Keratella cochlearis, Kellicottia longispina, Anuraeopsis fissa, Trichocerca pusilla, Trichocerca similis, Synchaeta kitina;
Skorupiaki: nieliczne naupliusy.

   

11/08/2005 Wczoraj cały dzień nie było prądu i wody, ponieważ wichura powaliła słup koło Leśnej Polany. Był to trudny dzień dla Stacji. Dziś odrabiano zaległości.

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,0 m

temperatura wody: 15 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza.

   
 

8/08/2005 Nad ranem temperatura powietrza była 10 stopni i już zaczyna parować jezioro...

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,0 m

temperatura wody: 20,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 19 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: Ceratium (dominuje), Gloeotrichia, Anabaena, Peridinium, nitkowate sinice;

Wrotki: dominacja Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Aompholyx sulcata

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Pseudohaplocaulus, Rimostrombidium, Strombidium;

Skorupiaki:  Daphnia cucullata, Bosmina coregoni, Cyclopida.

   
 

4/08/2005 Od rana pada deszcz i jest sennie, ale cieszymy się, bo będą rosły grzyby. Pojawiły się już kurki, maślaki i prawdziwki. Pozdrawiamy i zapraszamy w nasze mazurskie lasy na grzybobranie.

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,9 m

temperatura wody: 23 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: Ceratium (dominuje), Gloeotrichia, Anabaena, Peridinium, nitkowate sinice;

Wrotki: dominacja Keratella cochlearis i Polyarthra vulgaris;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Pseudohaplocaulus, Rimostrombidium, Strombidium;

Skorupiaki:  Cyclopoida (przede wszystkim naupliusy).

   
 

1/08/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,8 m

temperatura wody: 23,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 25,5 stopnia Celsjusza;

Fitoplankton: Ceratium (dominuje), Gloeotrichia, Anabaena, Peridinium, nitkowate sinice;

Wrotki: dominacja Keratella cochlearis i Polyarthra vulgaris;

Orzęski: Codonella, Coleps, Tintinnidium, Pseudohaplocaulus, Rimostrombidium, Strombidium;

Skorupiaki:  Cyclopoida (przede wszystkim naupliusy).

   
 

25/07/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m

temperatura wody: 21 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 23 stopnie Celsjusza;

Fitoplankton: Anabaena, Gleotrichia, Ceratium, Aphanizomenon sp.;

Wrotki: Pompholyx sulkata, Polyarthra vulgaris, Polyarthra major, Keratella cochlearis, Trichocerca capucina;

Orzęski: Tintinnidium - liczebność spadła, Coleps, Codonella;

Skorupiaki:  Cyclopoida, Diaptomidae, Bosmina longirostris,  Bosmina coregoni, Chydorus sphaericus, Daphnia cucullata.

   

18/07/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,1 m (!!!!!!!!!!!)

temperatura wody: 23 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: Anabaena, Gleotrichia, Ceratium, Aphanizomenon sp.;

Wrotki: Pompholyx sulkata, Polyarthra vulgaris, Polyarthra major, Keratella cochlearis, Trichocerca capucina;

Orzęski: Tintinnidium - liczebność spadła, Coleps, Codonella;

Skorupiaki:  Cyclopoida, Diaptomidae, Bosmina longirostris,  Bosmina coregoni, Chydorus sphaericus, Daphnia cucullata.

   
 

14/07/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,2 m (!!!!!!!!!!!)

temperatura wody: 23 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 26 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: Anabaena, Gleotrichia, Ceratium;

Wrotki: Polyarthra vulgaris, Polyarthra major, Trichocerca capucina, Trichocerca similis;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps, Codonella;

Skorupiaki:  Bosmina longirostris,  Bosmina coregoni, liczne Cyclopoida, Diaphanosoma branchyurum.

   

11/07/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 0,8 m (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

temperatura wody: 25 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 27 stopnia Celsjusza;

Fitoplankton: duże biomasy, Anabaena, Gleotrichia, Ceratium, Pediastrum, okrzemki;

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Polyarthra major, Conochilus hippocrepis;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps - bardzo liczne i dominują, Strombidium.

   
 

07/07/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,0 m (!!!!!!!)

temperatura wody: 23 stopnie Celsjusza;

temperatura powietrza: 25 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: duże biomasy, Anabaena, Gleotrichia, Ceratium, Pediastrum, okrzemki;

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Polyarthra major, Conochilus hippocrepis;

Orzęski: Tintinnidium, Coleps - bardzo liczne i dominują, Strombidium.

   
 

04/07/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 1,6 m;

temperatura wody: 24,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 20,5 stopnia Celsjusza;

Fitoplankton: większa biomasa;

Orzęski: Codonella, Tintinnidium, Coleps - bardzo liczne, Pseudohaplocaulus, Epistylis;

Zooplankton: mniejsza biomasa biomasa.

   

30/06/2005

Jezioro Mikołajskie

widzialność krążka Secchie'go: 2,2 m;

temperatura wody: 18,2 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza;

chlorofil a: 10 mg/l;

Fitoplankton: wzrasta liczebność Ceratium, ponadto występują: okrzemki (głównie Asterionella, Synedra, Fragilaria), Peridinium, Pediastrum, Anabaena - nadal maleje;

Orzęski: Codonella, Tintinnidium, Coleps - bardzo liczne, Pseudohaplocaulus, Epistylis;

Wrotki: Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Polyarthra major, Trichocerca capucina, Trichocerca similis;
Skorupiaki: Copepoda - bez zmian, Cladocera nieliczne a wśród nich Bosmina longirostris, Daphnia cucullata, Chydorus.

   
 

27/06/2005

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 2,0 m;

temperatura wody: 19,2 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza w nocy: 10 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: bez zmian, widoczny spadek biomasy Anabena sp.;

Orzęski: bez zmian;

Wrotki: bez zmian.

Wyniki badań wykonanych na głęboczku Jeziora Mikołajskiego, oraz w jeziorach Bełdan i Tałty (przy oczyszczalni) w dniu 27.06.2005

 

 

JEZIORO MIKOŁAJSKIE

BEŁDANY

TAŁTY

Głęb.
(m)

tlen (mg/l)

temp.

wody

tlen

(mg/l)

temp.

wody

tlen (mg/l)

temp.

wody

0

11,45

19,9

11,16

20,3

11,99

20,2

1

11,37

19,8

11,18

20,2

11,99

21,0

2

11,40

19,7

11,30

20,2

12,20

21,0

3

11,33

19,6

11,24

20,1

12,00

20,1

4

11,16

19,3

11,23

20,1

11,80

19,9

5

10,40

18,4

10,98

19,9

11,70

19,8

6

10,24

18,0

9,97

19,0

9,85

18,7

7

8,12

16,9

8,06

17,2

9,20

18,0

8

6,40

15,0

6,71

16,0

 

 

9

5,40

14,2

3,36

12,2

 

 

10

2,55

11,5

3,02

10,9

 

 

11

1,61

10,0

2,21

10,3

 

 

12

1,50

9,9

2,04

9,8

 

 

13

1,28

9,7

1,50

9,2

 

 

14

1,15

9,6

 

 

 

 

15

1,12

9,5

 

 

 

 

16

1,00

9,4

 

 

 

 

17

0,95

9,3

 

 

 

 

18

0.81

9,3

 

 

 

 

19

0,68

9,2

 

 

 

 

20

0,40

9,2

 

 

 

 

21

0,31

9,2

 

 

 

 

22

0,31

9,2

 

 

 

 

 

   

23/06/2005

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 2,2 m;

temperatura wody: 18 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 21 stopni Celsjusza;

chlorofil a: 10 mg/l;

Fitoplankton: biomasa rośnie, Anabena sp., Aphanotece, Cyclotella sp., Ceratium, zielenice kolonijne;

Orzęski: Codonella, Coleps, Pseudohaplocaulus, Tintinnidium, Epistylis, Rhimostrobidium;

Wrotki: Polyarthra vulgaris, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Kellicottia longispina, Gastropus stylifer - małe liczebności.

   
 

20/06/2005

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 2,6 m;

temperatura wody: 16 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 17 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: Anabena sp., Asterionella formosa, Cyclotella sp., Chloroccocales kolonijne;

Orzęski: Pseudohaplocaulus, Coleps, Codonella, Tintinnidium;

Wrotki: silny spadek liczebności; występuje Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris;

Skorupiaki:  Bosmina longirostris,  Copepoda.

   

16/06/2005

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 2,4 m;

temperatura wody: 19,5 stopnia Celsjusza;

temperatura powietrza: 22 stopnie Celsjusza;

Fitoplankton: Anabena sp. - w dużych ilościach, okrzemki, bruzdnice, Uroglena;

Orzęski: Pseudohaplocaulus, Coleps, Codonella;

Wrotki: silny spadek liczebności; występuje Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris;

Skorupiaki:  Bosmina longirostris (bardzo liczna), Daphnia cucullata.

   
 

13/06/2005 godz. 12.00 Wypogadza się, świeci słonce i choć nadal jest rześko to stopniowo ociepla się. W jeziorze Mikołajskim nastała faza czystej wody (clear–water phase) biomasa fitoplanktonu maleje, przeźroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego rośnie, biomasa zooplanktonu również rośnie.

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 2,7 m;

temperatura wody: 13 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 18 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: Anabena sp., Synedra acus, Cyclotella sp., Asterionella formosa, Fragillaria, Oscillatoria sp., Crotonensis, Uroglea, ale mniejsza biomasa glonów;

Orzęski: Epicarchesium, Epistylis, Tintinnidium, bardzo wysoka liczebność Coleps;

Wrotki: Keratella cochlearis, Kellicottia longispina, Polyarthra vulgaris poandto  Keratella quadrata, Synchaeta pectinata;

Skorupiaki: Cyclops, Bosmina longirostris, Daphnia cucullata, Eudaiptomus, więcej Daphnia cucullata i bardzo wysoka liczebność Bosmina longirostris.

   

09/06/2005 Zimno nadal! Bardzo!

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 2,5 m;

temperatura wody: 14,5 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 13 stopni Celsjuszab (o 12.00!!!);

Fitoplankton: Anabena sp., Synedra acus, Cyclotella sp., Asterionella formosa, Fragillaria, Oscillatoria sp., Crotonensis, Uroglea;

Orzęski: Coleps,  Epicarchesium, Epistylis, Tintinnidium;

Wrotki: Trichocerca similis, Kellicottia longispina, Conochilus unicornis, Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Synchaeta pectinata, Synchaeta kitina, Asplanchna priodonta, Brachionus calyciflorus;

Skorupiaki: Cyclops, Bosmina longirostris, Daphnia cucculatta, Eudaiptomus.

   
 

06/06/2005 Zimno!

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,9 m;

temperatura wody: 17,0 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 13 stopni Celsjusza;

chlorofil a: 1 ug/l;
feofityny:  13 ug/l;

Fitoplankton: Synedra, Cyclotella, Asterionella, Fragillaria, Oscillatoria;

Orzęski: Coleps, Strombidium, Disematostoma, Epicarchesium, Epistylis, Pelagodileptus.

   

02/06/2005 Silne ochłodzenie.

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 2,0 m - rośnie;

temperatura wody: 16,0 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 14,5 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: głównie okrzemki, nieliczne bruzdnice, Dinobryon i pojawiła się Anabaena (pojedyncze nici);

Orzęski: dominuje Epicarchesium; ponadto występuje Coleps, Strombidium, Disematostoma, Epistylis, Tintinnidium, nieliczny Pelagodileptus

Wrotki: Trichocerca similis, Kellicottia longispina, Conochilus unicornis, Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Synchaeta pectinata, Synchaeta kitina, Asplanchna priodonta, Brachionus calyciflorus;

Skorupiaki: Cyclops, Bosmina.

   
 

30/05/2005 Po gorącym weekendzie.

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,6 m;

temperatura powietrza: 23,5 stopni Celsjusza;

temperatura wody:

przekrój termiczno-tlenowy 0-15 m  (pomiar z glęboczka)

m
temperatura(0C)
tlen (mg dm-1)
0
21,
9,22
1
18,9
10,0
2
17,4
10,36
3
16,7
10,02
4
16,2
9,51
5
15,3
9,33
6
13,5
8,0
7
12,1
7,09
8
11,4
6,81
9
10,5
6,61
10
10,0
6,47
11
9,6
6,30
12
9,4
6,25
13
9,2
6,27
14
9,1
6,0

15

9,0

5,95

Fitoplankton: głównie okrzemki, sporo Dinobryon, nieliczne bruzdnice;

Orzęski: Strombidium, Disematostoma, Paradileptus i Pelagodileptus ponadto  Epicarchesium, Epistylis, Pseudohaplocaulus, Coleps, Urotricha, Stentor. Pelagodileptus oraz Paradileptus występują w dzisiejszej próbie licznie i wpływają znacząco  na liczebność glonów i wrotków, gdyż głównie nimi się odżywiają

Wrotki: znacznie niższa liczebność niż dotychczas. Dominują: Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Synchaeta pectinata, Synchaeta kitina oraz Brachionus angularis, Asplanchna priodonta, Asplanchna brightwelli;

Skorupiaki: Bosmina,Cyclops.

   

25/05/2005 Bzy rozkwitły i pachną intensywnie,  słychać już  rechot żab. Wiosnagb pełni,
pogoda jak marzenie na opalanie się i żeglowanie.

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,3 m;

temperatura wody: 14,5 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: duża liczebność.  Dominują okrzemki z Pennate: Synedra sp., Asterionella formosa, Fragilaria sp.) poza tym Ceratium hirundinella, Dinobryon spp. oraz Anabaena sp. z osiadłymi na niej orzęskami;

Orzęski: Strombidium, Disematostoma, Paradileptus i Pelagodileptus ponadto  Epicarchesium, Epistylis, Pseudohaplocaulus, Coleps, Urotricha, Stentor. Pelagodileptus oraz Paradileptus występują w dzisiejszej próbie licznie i wpływają znacząco  na liczebność glonów i wrotków, gdyż głównie nimi się odżywiają

Wrotki: znacznie niższa liczebność niż dotychczas. Dominują: Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Synchaeta pectinata, Synchaeta kitina oraz Brachionus angularis;

Skorupiaki: Cyclopoida (naupliusy i kopepodity).

   
 

23/05/2005 Piękna wiosenna pogoda

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,8 m;

temperatura wody: 14,5 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 20 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: jak poprzednio, liczebność maleje;

Orzęski: jak poprzednio, dodatkowo Epicarchesium.

   

16/05/2005 Pogoda na Mazurach ładna, świeci słońce ale stale jeszcze jest chłodno (jak prawie wszędzie w Polsce), Słychać już kukanie kukułki i śpiew słowika. Rechotu żab nie słychać, czyżby jeszcze jest zbyt zimno? Bez też jeszcze się nie rozwinął, ale ma już pąki i zakwitły konwalie.

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,6 m (utrzymuje się);

temperatura wody: 10,3 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 11 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: jak poprzednio;

Orzęski: Coleps, Urotricha, Disematostoma, Tintinnidium, Vorticella, Paradileptus, Monodinium;

Wrotki: Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Synchaeta pectinata, Synchaeta kitina, Asplanchna priodonta, Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, Conochiloides natans;

Skorupiaki - bez zmian.

   
 

16/05/2005 Pochmurno, rano opady, w ciągu dnia nieliczne przejaśnienia

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,6 m

temperatura wody: 10 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 13 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: dominuja okrzemki Asterionella, Melosira, Synedra, Fragilaria i  nieliczny Stephanodiscus; nieliczne Ceratium, Mallomonas, Dinobryon i inne wiciowce roślinne;

Orzęski: głównie Coleps i Urotricha, mniej liczne Tintinnidium, Vorticella, Monodinium, Histiobalantium;

Skorupiaki: jak poprzednio;

Wrotki: bardzo liczne, Synchaeta tremula, Keratella cochlearis, Keratella hiemalis, Polyarthra dolichoptera, Brachionus angularis, Conochiloides natans, Synchaeta lakowitziana, Synchaeta pectinata, Synchaeta kitina.

   
 

12/05/2005 W ciągu dnia świeci słońce, choć czuje się juz nadchodzący deszcz.

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,2 m, stale maleje;

temperatura wody: 10 stopni Celsjusza;
temperatura powietrza: 11 stopni Celsjusza;

fosforany: 40 ug/l;

chlorofil a: 7,21 ug/l
feofityny:  86,12 ug/l

Fitoplankton: wyraźna dominacja okrzemek, mniej Stephanodiscus spp. a więcej Asterionella formosa, niż przy poprzednim pomiarze;

Duża liczebność mikro- i mezozooplanktonu;

Orzęski: dominują Tintinnidium i Astylozoon, ponadto Codonella, Monodinium, Coleps, Urotricha, Vorticella, Strombidium;

Skorupiaki: jak poprzednio;

Wrotki: Synchaeta tremula, Keratella cochlearis, Keratella hiemalis, Polyarthra dolichoptera, Brachionus angularis, Conochiloides natans, Synchaeta lakowitziana, Synchaeta pectinata.

   
 

09/05/2005 Dzisiaj na Mazurach jest pochmurno i pada drobny deszcz, zazieleniło się wszędzie, jednak stale jeszcze chłodno.

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,5 m;

temperatura wody: 9 stopni Celsjusza;
temperatura powietrza: 8 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: wyraźna dominacja okrzemek: Melosira spp., Fragilaria spp., Asterionella formosa, Synedra spp. Poza tym nieliczne wiciowce roślinne i bruzdnice (Ceratium hirundinella);

Orzęski: dominują Tintinnidium i Astylozoon, ponadto Codonella, Monodinium, Coleps, Urotricha, Vorticella, Strombidium;

Skorupiaki: jak poprzednio;

Wrotki: jak poprzednio.

   

05/05/2005 Pochmurno, ale bez deszczu (niestety, bo już potrzebny)

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m;

temperatura wody: 8,7 stopni Celsjusza;
temperatura powietrza: 10 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: wiciowce roślinne, okrzemki - Asterionella sp., Stephanodiscus sp.;

Orzęski: dominują  Strombidium sp. i Limnostrombidium sp.;

Skorupiaki: naupliusy Cyclopoida i Calanoida;

Wrotki: Keratella cochlearis, Keratella hiemalis, Polyarthra dolichoptera, Brachionus angularis, Conochiloides natans, Synchaeta lakowitziana, Synchaeta pectinata.

   
 

02/05/2005 Długi weekend na Mazurach

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,4 m;

temperatura wody: 9 stopni Celsjusza;
temperatura powietrza: 15 stopni Celsjusza;

Fitoplankton: dużo wiciowców roślinnych i wzrost liczebności bruzdnic;

Orzęski: dominują  Strombidium sp. i Limnostrombidium sp..

   

28/04/2005

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,7 m

temperatura wody: 8 stopni Celsjusza - 0- 3 m: 7,6, 7,5  stopni Celsjusza; 4m: 6,9  stopni Celsjusza; 5 i 6 m: 6,2  stopni Celsjusza; 7m: 6,0  stopni Celsjusza; 14 m: 5,6  stopni Celsjusza;
chlorofil a: 3,06 ug/l, feofityny: 36 ug/l, P-PO4: 17 ug/l (próby zlewane ze strefy fotycznej);
temperatura powietrza: 11 stopni Celsjusza, pochmurno i pada drobny deszcz;

Fitoplankton: okrzemki: Stephanodiscus, Asterionella i inne okrzemki; wiciowce;

Orzęski: Coleps, Codonella, Rimostrombidium, Tintinnidium, Vorticella;

Wrotki: Keratella cochlearis, Keratella hiemalis, Polyarthra dolichoptera, Brachionus angularis, Conochiloides natans, Synchaeta lakowitziana, Synchaeta pectinata;

Skorupiaki: Cyclopoida, Calanoida.

   
 

 

25/04/2005 w nocy mróz

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 2,3 m

temperatura wody: 7 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: rano -4 stopnie Celsjusza, w południe 7;

Fitoplankton: okrzemki: Stephanodiscus dominuje, Asterionella, Melosira, wiciowce roślinne;

Orzęski: bez zmian, Codonella cratera wyraźnie dominuje;

Wrotki: niewiele, głównie Keratella cochlearis;

Skorupiaki: dominują Cyclopoida, niewielka liczebność Calanoida.

   

21/04/2005

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 2,7 m

temperatura wody na 0,5 m: 5 stopni Celsjusza;

temperatura powietrza: 6 stopni Celsjusza;

Rano przymrozek (-3 stopnie Celsjusza), koło południa padał śnieg, potem świeciło słońce;

Fitoplankton - okrzemki: Stephanodiscus dominuje, Asterionella, Melosira, wiciowce roślinne;

Zooplankton: to samo co poprzednio, dominuje Conochiloides natans;

Orzęski: bez zmian, wyraźnie dominuje Codonella cratera .

   
 

18/04/2005 w samo południe, pochmurno. W sobotę przeszła nad jeziorem Mikołajskim burza: grzmiało, błyskało, gdzieniegdzie spadł grad i deszcz. Kwitnie forsycja, na krzewach pojawiają się pierwsze listki. Rozpoczyna się sezon żeglarski, pływają już statki i nieliczne jachty.

Jezioro Mikołajskie:

widzialność krążka Secchie'go: 1,90 m;

temperatura powietrza: 10 stopni Celsjusza;

temperatura wody na 0,5 m: 7 stopni Celsjusza;

w fitoplanktonie nadal Stephanodiscus sp. i wiciowce roślinne (Cryptomonas spp.) oraz pojawiły się nieliczne bruzdnice;

Wrotki i drobny zooplankton: Polyarthra dolichoptera, Keratella cochlearis, Keratella quadrata, Cocochiloides natans, naupliusy i kopepodity cyclopoida;

Orzęski: bez zmian. 

   

14/04/2005 Kwitną przylaszczki, słychać od dawna śpiew skowronka, a szpaki buszują na całego.

Jezioro Mikołajskie:
widzialność krążka Secchie'go: 2,50 m;

temperatura powietrza: 15 stopni Celsjusza;
temperatura wody na głębokości 0,5 m: 4 stopnie Celsjusza;
w fitoplanktonie: Stephanodiscus i wiciowce roślinne;
Orzęski: Codonella, Coleps, Rimostrombidium, Askenasia, Strombidium;
Wrotki: Kellicottia longispina, Polyarthra dolichoptera, Synchatea pectinata, Notholca acuminata, Notholca squamula, Conochiloides natans;
 
   
 
12/04/2005 Jezioro Mikołajskie:
widzialność krążka Secchie'go: 2,90 m;
temperatura powietrza: 15 stopni Celsjusza;
temperatura wody na głębokości 0,5 m: 4 stopnie Celsjusza;
w fitoplanktonie Stephanodiscus - nieliczna;
kilka gatunków wrotków i orzęsków.