Zarząd Oddziału w latach 2005-2011 PDF DrukujPrzewodnicząca Oddziału

Dr Iwona Jasser

Zakład Ekologii Mikroorganizmów

Uniwersytet Warszawski

ul. Miecznikowa 1

02-096 Warszawa

tel. (22) 5546444

jasser.iwona@biol.uw.edu.pl
Wiceprzewodniczący Oddziału
Prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski
Akademia Podlaska
ul. B. Prusa 12,
08-110 Siedlce
lewandowskikb@aster.pl
Skarbnik Oddziału
Mgr Anna Hankiewicz
Zakład Hydrobiologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
a.hankiewicz@uw.edu.plSekretarz Oddziału
Joanna Rybak
Departament Ochrony Przyrody
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-920 Warszawa
pth.oddzial.warszawa@gmail.com

Członkini
Dr Iwona Kostrzewska-Szlakowska
Centrum Badań Ekologicznych PAN
ul. Konopnickiej 1
05-092 Łomianki
iwona.ks@wp.pl
 
Designed by vonfio.de