Co nowego?
Ogólnopolskie warsztaty PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 marca 2017 12:41

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na ogólnopolskie warsztaty współorganizowane przez Odział w Warszawie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, poświęcone wycenie usług ekosystemowych. Podczas spotkania, poza ogólnym wstępem Prof. Tomasza Żylicza (ekonomisty specjalizującego się w tej tematyce) i częścią praktyczną, wysłuchać będzie można krótkich wystąpień hydrobiologów i hydrologów z różnych ośrodków i instytucji, prezentujących własne doświadczenia i przemyślenia związane z wyceną usług ekosystemów wodnych. Na zakończenie spotkania spróbujemy zastanowić się nad kierunkami rozwoju tej dziedziny wiedzy i możliwymi sposobami jej wykorzystania w praktyce. Załączamy zaproszenie wraz z programem.

 

W imieniu Oddziału Warszawskiego

 

Piotr Panek

 

Wycena usług ekosystemowych jako narzędzie do podejmowania racjonalnych decyzji w kwestiach środowiskowych

Jak pokazują coraz częściej rozliczne analizy, wiele inwestycji ingerujących w środowisko przyrodnicze nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia, jeżeli w bilansie spodziewanych zysków i strat uwzględnimy utratę profitów niesionych przez niezniszczony ekosystem...

Więcej…
 
Designed by vonfio.de

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.37 MB
Application afterInitialise: 0.279 seconds, 3.42 MB
Application afterRoute: 0.297 seconds, 4.20 MB
Application afterDispatch: 0.663 seconds, 7.86 MB
Application afterRender: 0.735 seconds, 8.51 MB

Zużycie pamięci

8970656

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '377ee44ae84095586139e0ab5b27bc31'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1506020431' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '377ee44ae84095586139e0ab5b27bc31'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '377ee44ae84095586139e0ab5b27bc31','1506021331','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 33)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-21 19:15:31' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-21 19:15:31' )
    ORDER BY  a.created DESC
    LIMIT 0, 9
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-21 19:15:31' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-21 19:15:31' )
    ORDER BY  a.created DESC
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 33 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT MONTH( created ) AS created_month, created, id, sectionid, title, YEAR(created) AS created_year
    FROM jos_content
    WHERE ( state = -1
    AND checked_out = 0
    AND sectionid != 0)
    GROUP BY created_year DESC, created_month DESC
    LIMIT 0, 100

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak